چشم انداز و اهداف آسانسور سامکس

اصلی ترین هدف شرکت آسانسور فرازرسان تولید آسانسور ملی و حضور در عرصه های بین المللی است

که این مهم جز با پشتیبانی شما مهندسان و سازندگان عزیز تحقق نمی پذیرد.
شرکت آسانسور فراز رسان با سابقه طولانی در زمینه طراحی،نصب و راه اندازی با برخورداری از کلیه مجوز های قانونی در صنعت آسانسور ، افتخار همکاری با شرکت ها و سازندگان معتبر ساختمانی را دارد.
مهمترین هدف ما دستیابی به تولید آسانسور ملی است که معیار های زیر در آن لحاظ شده باشد:
•رعایت استانداردهای جهانی
• ایمنی
• سرعت
• زیبائی
• کاهش مصرف انرژی
• هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور معقول
واین میسر نمی شود
مگر با داشتن یک گروه مهندسی آموزش دیده،دلسوز و متعهد که ما به این هدف بسیار نزدیک شده ایم.
بدیهی است در کنار یک اجرای خوب ، نیاز به استفاده از قطعات و امکانات با سطح کیفی بالا ضروری می باشد.
بدین لحاظ در تمامی پروژه های خود این مهم را در حد امکان منظور داشته ایم.

باما در ارتباط باشید