مشتری گرامی شرکت آسانسور فراز رسان با برند تجاری SUMEX با هدف ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد ارتباط متقابل با مشتریان محترم سعی در افزایش بیشتر رضایت مشتریان خود دارد، از این رو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل این مجموعه را در رسیدن به این هدف یاری نمائید

-محصول:

کیفیت محصول*
انطباق کلی خدمات با انتظارات شما*
تحویل به موقع محصول طبق توافق انجام شده*

-کادر اداری:

نحوه برخورد با مشتریان*
نحوه پاسخگویی و در دسترس بودن کادر اداری*
سرعت عمل کادر اداری در پاسخگویی به درخواست ها*
هماهنگی جهت ارسال قطعات*
اطلاع رسانی و راهنمایی‌های لازم به صورت شفاف و دقیق جهت اخذ گواهی استاندار*

-مدیر فنی:

نحوه برخورد به لحاظ رفتار و انضباط کاری و احساس مسئولیت*
در دسترس بودن در مواقع لزوم*
دقت در انجام وظایف محوله*
اطلاعات تخصصی و علمی در مورد محصول*

-پرسنل اجرایی:

نحوه برخورد به لحاظ رفتار و انضباط کاری و احساس مسئولیت*
پوشش پرسنل اجرایی*
رعایت نظافت در محیط کارگاهی*
نحوه برخورد با سایر پیمانکاران*
رعایت مسائل ایمنی در حین نصب*
وقت شناسی و حضور در پروژه*

باما در ارتباط باشید