بی تردید یکی ازسرمایه های اصلی شرکت استفاده و جذب نیروهای متخصص،متعهد،تحصیلکرده ودلسوزی است که در بخش های مختلف اداری،پشتیبانی و خصوصا فنی مارا همراهی می کنند . بدیهی است حفظ و نگهداری این نیروها در طول سالیان دراز با آموزش های مداوم و گزینش های دقیق بدست آمده است .
 

بی تردید شرکت آسانسور فراز رسان یکی از بهترین شرکت های اسانسور در ایران می باشد و
یکی ازسرمایه های اصلی شرکت استفاده و جذب نیروهای متخصص ، متعهد ، تحصیلکرده و دلسوزی است که در بخش های مختلف اداری ، پشتیبانی و خصوصا فنی ما را همراهی می کنند .
بدیهی است حفظ و نگهداری این نیروها در طول سالیان دراز با آموزش های مداوم و گزینش های دقیق بدست آمده است .

همکاران ما

bbd9459b-49c5-4910-9c7e-f916f3c850a5

فرم استخدام جهت همکاری با ما

WhatsApp Image 2021-04-15 at 09.29.30

باما در ارتباط باشید