مدیر فروش

سرکار خانم مهندس فرازی

از سال 91 الی 98 در دو شرکت معتبر آسانسور به عنوان کارشناس فروش مشغول به کار بوده ام و از سال 98 به عنوان مدیر فروش در شرکت فراز رسان مشغول شده و تا امروز در این صنعت فعالیت دارم

09122272428 - 09904013093


مدیر سرویس و نگهداری

مهندس مردانی

از سال 1376 در شرکت اوتیس (صدوق) به عنوان مجری مشغول به کار بوده ام و از سال 1389 به عنوان مدیر پشتیبانی در شرکت فراز رسان مشغول شده و تا امروز در این صنعت فعالیت دارم

09126845595


مدیر اداری

سرکار خانم نجفیان

021-26458001-3 و 09904013097


مدیر فنی

مهندس سیدی

09396845595


باما در ارتباط باشید