مرداد ۶, ۱۴۰۰
کرونا در آسانسور

ویروس کرونا در آسانسور و رعایت موارد بهداشتی آن

ویروس کرونا ویروس کرونا و تحقیقات دانشمندان هلندی دانشمندان هلندی با بررسی آسانسور‌های بیمارستانی دریافتند که: ویروس کرونا تا چه مدت می‌توانند درون فضای کابین پخش […]

باما در ارتباط باشید