نصب و راه اندازی آسانسور


 
نصب و راه اندازی و رعایت استاندارد ملی ایران، دارای بیشترین تأثیر در کیفیت آسانسور و پله برقی ها میباشد، از این رو آسانسور sumex با اتکا به تجربه مدیران خود در طی 3۰ سال گذشته، از صفر تا صد پروژه های نصب و راه اندازی آسانسور، در کنار شمار کارفرمایان گرامی میباشد.
مجموعه sumex برای ارتقای کیفیت عملیات نصب و راه اندازی آسانسورهای خود، ۵ اصل زیر را مبنا قرار داده است:
۱. رعایت اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارهای روز
۲. استفاده از پرنسل آموزش دیده در زمینه نصب و راه اندازی آسانسور
۳. آموزش مدرن و مستمر
۴. استقرار سیستم کنترل کیفیت و تضمین کنترل کیفیت
۵. استفاده از ابزار آلات مناسب و مدرن
 

باما در ارتباط باشید