بی تردید یکی ازسرمایه های اصلی شرکت استفاده و جذب نیروهای متخصص ، متعهد ، تحصیلکرده و دلسوزی است که در بخش های مختلف اداری ، پشتیبانی و خصوصا فنی ما را همراهی می کنند .
بدیهی است حفظ و نگهداری این نیروها در طول سالیان دراز با آموزش های مداوم و گزینش های دقیق بدست آمده است .

همکاران ما

فرم استخدام جهت همکاری با ما

Job-banner

باما در ارتباط باشید