کابین اسانسور ، وزنه تعادل ، سیستم ایمنی و برخی قطعات را بشناسیم


اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰
آسانسور

چاه آسانسور و هر آنچه راجع به الزامات اولیه آن باید بدانیم

چاه آسانسور برای نصب هر آسانسور قطعاً در ابتدای امر، برنامه ریزی و سازماندهی مراحل طراحی آسانسور و آنالیز چاه آسانسور از اهمیت بسیار زیادی دارد. […]

باما در ارتباط باشید