آسانسور بدون موتورخانه راه حلی برای حذف موتور خانه آسانسور


دی ۲۰, ۱۴۰۱

قیمت اسانسور به چه عواملی بستگی دارد

قیمت اسانسور قیمت اسانسور به عوامل متعددی بستگی دارد و برای انالیز قیمت اسانسور باید اطلاعات کافی راجع به اسانسور داشته باشید تا بتوانید انرا بررسی […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰
سرویس و نگهداری اسانسور

سرویس و نگهداری اسانسور ضروری است،یامی توان آنرا نادیده گرفت؟

سرویس و نگهداری اسانسور سرویس و نگهداری اسانسور ضروری بوده و نمیتوان از آن صرفنظر کرد زیرا بطور مستقیم با جان کاربران در ارتباط می باشد. […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰

استاندارد ملی آسانسور ایران و تاریخچه تدوین آن

استاندارد ملی آسانسور استاندارد ملی آسانسور از سال ۱۳۷۷ تهیه و تدوین شد و نهایتاً شماره استاندارد، ملی ۱-۶۳۰۳ مورد تصویب کمیته ملی قرار گرفت و […]

باما در ارتباط باشید