../skin-Ca/images/noPic.gif

عنوان کوتاه

عنوان اصلی موقعیت های شغلی

شرکت فراز رسان جهت تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط مندرج در جدول زیر دعوت به همکاری می نماید . متقاضیان محترم می توانندپس از مطالعه دقیق شرح نیازهای هر شغل نسبت به ارسال رزومه خود با شرکت تماس حاصل نمایند.

 • تلفن   3 -26458001 
 • فاکس    26458004 
 • ایمیل  info@farazresan.com


به چند اکیپ اجرایی در زمینه نصب ، مکانیک ، راه اندازی نیازمندیم.در صورت تمایل لطفا با دفتر هماهنگ نمایید.