../upfiles/193591004.gif
Header SAVERA SubTitle Summary

شرکت ساورا اسپانیا یکی از بزرگترین شرکت های ساخت ریل آ سانسور میباشد.محصولات این شرکت جزء با کیفیت ترین ریل های جهان منطبق بر استاندارد های روز اروپا است اکثر شرکت های بزرگ دنیا از این ریل استفاده می کنند.ریل ساورا در آسانسورهای برجهای مرتفع و معروف دنیا نیز بسیار استفاده شده است. شرکت آسانسور فرازرسان در پروژه های بلند مرتبه با سرعت های بالا از این نوع ریل استفاده می کند.

www.saveragroup.com Author Source